Zaloguj się Nowe konto


Witaj, Gość
Musisz się zarejestrować przed napisaniem posta.

Login/Adres e-mail:
  

Hasło
  

Szukaj na forum

(Zaawansowane szukanie)

Statystyki
» Użytkownicy: 2 661
» Najnowszy użytkownik: banan123
» Wątków na forum: 1 644
» Postów na forum: 10 501

Pełne statystyki

Użytkownicy online
Aktualnie jest 50 użytkowników online.
» 1 Użytkownik(ów) | 49 Gość(i)
Zolw97

Ostatnie wątki
Cykl
Ostatni post: Zolw97
Wczoraj 21:30
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 19
Przejscie z propa na cypi...
Ostatni post: banan123
15.01.2018 22:31
» Odpowiedzi: 7
» Wyświetleń: 132
olej mtc?
Ostatni post: paradox2604
15.01.2018 21:27
» Odpowiedzi: 0
» Wyświetleń: 21
Co działa a co nie - TEMA...
Ostatni post: Ziółek
15.01.2018 21:13
» Odpowiedzi: 929
» Wyświetleń: 476683
Niski testosteron. Proble...
Ostatni post: Skyfish
15.01.2018 19:35
» Odpowiedzi: 39
» Wyświetleń: 1428

 
  Metody oznaczania testosteronu
Napisane przez: SCREAM - 15.01.2018 14:40 - Brak odpowiedzi

Testosteron jest głównym męskim hormonem płciowym, którego oznaczanie ma istotne znaczenie do oceny stopnia androgenizacji
w różnych stanach chorobowych. W powszechnym odczuciu lekarzy praktyków stężenie tego hormonu,oznaczane dostępnymi metodami, nie zawsze koreluje z parametrami klinicznymi. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że wyżej wymienione metody diagnostyczne pozwalają na oznaczanie głównie testosteronu całkowitego, nie dają zaś informacji o stężeniu aktywnej biologicznie frakcji tego hormonu. W niniejszej artykule przedstawiono celowość i metody oznaczania testosteronu oraz jego frakcji, jak również czynniki wpływające na wyniki tych oznaczeń.Testosteron (C19H28O2) jest głównym męskim hormonem płciowym .Jego oznaczanie ma istotne znaczenie do oceny stopnia androgenizacji w różnych stanach chorobowych u dzieci, młodzieży, kobiet i — przede wszystkim — u mężczyzn. W powszechnym odczuciu lekarzy praktyków stężenie tego hormonu, oznaczane powszechnie dostępnymi metodami, nie zawsze koreluje ze stanem klinicznym pacjenta, jak również ze stężeniami innych horhormonów, np. hormonu luteinizującego (LH, luteinizing hormone), lub metabolitów testosteronu, takich jak dwuhydrotestosteron( DHT). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że powszechnie dostępne metody diagnostyczne pozwalają na oznaczanie głównie testosteronu całkowitego, nie dają zaś informacji o stężeniu aktywnej biologicznie frakcji tego hormonu, jaką jest testosteron wolny (fT). W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia najważniejszych problemów diagnostycznych związanych z oznaczaniem testosteronu, ograniczeń metodycznych i różnych czynników wpływających na wyniki jego oznaczeń.


Charakterystyka ogólna testosteronu U mężczyzn testosteron produkowany jest głównie przez komórki Leydiga (około 5–7 mg/dobę). Z kory nadnerczy (razem z konwersją obwodową z androstendionu) pochodzi około 500 mg/dobę. Testosteron jest syntetyzowany z cholesterolu, wychwytywanego z krążenia przez endocytozę cząsteczek LDL, gromadzonych następnie w komórce pod postacią wakuoli lipidowych.Małe znaczenie ma endogenna synteza cholesterolu w komórkach Leydiga. Biosynteza testosteronu z pregnenolonu może odbywać się dwoma szlakami — progesteronowym (główny) i dehydroepiandrosteronowym .Metabolizm testosteronu i związków pochodnych odbywa się głównie w wątrobie, w wyniku czego powstają: etiocholanolon, androsteron, androstendiol.Hormony te po sprzężeniu z grupami SH i kwasem glukuronowym wydalane są z moczem . Ilość testosteronu wydalanego w ten sposób jest nieznaczna.Testosteron ulega przemianom modyfikującym sygnał hormonalny w zależności od rodzaju tkanki, na którą oddziałuje. Aromataza, występująca głównie w tkance kostnej, tłuszczowej, jądrach, sutkach i gruczole krokowym, przekształca testosteron oraz jego prekursor— androstendion — w estradiol. Z kolei istniejąca w postaci dwóch izoenzymów 5a-reduktaza funkcjonuje jako wzmacniacz sygnału hormonalnego i powoduje w tkankach docelowych przekształcenie testosteronu do innego metabolitu testosteronu — DHT (dihydrotestosteron),wykazującego 2–6 razy większe powinowactwo z receptorem androgenowym niż związek wyjściowy. Dobowa produkcja DHT wynosi około0,4 mg, przy czym większość obecnego w ustroju związku pochodzi z konwersji obwodowej — w jądrach powstaje jedynie 7 mg/dobę. 5a-reduktaza występuje przede wszystkim w prąciu, mosznie, gruczole krokowym, skórze i wątrobie. W mięśniach szkieletowych testosteron działa bezpośrednio na receptory androgenowe, którychjest mniej niż w innych androgenozależnych tkankach(np. gruczoł krokowy). W mięśniach szkieletowych nie występuje 5a-reduktaza, w związku z czym nie działa na nie DHT.


Około 98% krążącego we krwi testosteronu występuje w formie związanej z białkami. U mężczyzn około 44–65% tego hormonu wiąże się z globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG, sex hormone binding globulin),tworząc formę testosteronu o małej aktywności biologicznej, ale trwałym i specyficznym wiązaniu .Pozostałe 33–54% tego hormonu słabo wiąże się z albuminą i globuliną wiążącą kortykosteroidy (CBG, corticosteroid-binding globulin). U kobiet 66–78% testosteron uwiąże się z SHBG, a 20–32% z albuminą i CBG ..Jedynie 1–2% to wolny, biologicznie aktywny testosteron[3, 6]. Pojęcia „testosteronu wolnego” nie należy mylić z „testosteronem bio dostępnym” (BAT, bioavailable testosterone),określanym również jako testosteron niezwiązany z SHBG (non-SHBG) . W endokrynologii zwyczajowo utożsamia się te dwa określenia, co prowadzi czasem do nieporozumień. W skład testosteronu biodostępnego (BAT), oprócz wolnego testosteronu(fT), wchodzi także testosteron związany z albuminami[3, 5–7] — a zatem fT jest częścią biodostępnego testosteronu. Testosteron bio dostępny, podobnie jak fT, jest łatwo dostępny dla komórek docelowych .Uważa się, iż obie formy testosteronu (BAT i fT) odzwierciedlają bioaktywność tego hormonu oraz status androgenów i mogą być uważane za markery androgeniczności


Bezpośredni wpływ na stężenie testosteronu mają zmiany poziomu SHBG zarówno u mężczyzn, jaki u kobiet . Białko to, identyczne z występującym w jądrach białkiem wiążącym androgeny jądrowe(ABP, androgen binding protein), jest allosteryczną glikoproteiną o masie cząsteczkowej 90 kD. Gen kodujący SHBG znajduje się na krótkim ramieniu chromosomu17 , zaś synteza tej globuliny odbywa się głównie w wątrobie. SHBG ma dwa miejsca wiążące: dla hormonu steroidowego i dla receptora błonowego. Białko to ma powinowactwo do endogennych hormonów płciowych, a jego stężenie u kobiet w wieku rozrodczym jest około 2-krotnie wyższe niż u mężczyzn .Wykazano produkcję miejscową SHBG w takich tkankach,jak: endometrium, jajowody, gruczoł piersiowy i gruczoł sterczowy. Białko wiążące hormony płciowe wiąże się z DHT i estradiolem, natomiast słabo łączy androstendion i dehydroepiandrosteron (DHEA).W hiperandrogenizmie, hirsutyzmie, wirylizacji,otyłości i w okresie pokwitania, a także w przebiegu zespołu policystycznych jajników, zmniejszają się stężenia SHBG . Również pod wpływem insuliny, glikokortykoidów,androgenów (i substancji androgenno anabolicznych)oraz hormonu wzrostu dochodzi do obniżenia stężenia tego białka .Wzrost stężenia SHBG może występować u mężczyzn z hipogonadyzmem czy z niedoborem androgenów. Ponadto podwyższony poziom SHBG wykazano w nadczynności tarczycy, chorobach wątroby,anoreksji, przewlekłym stresie oraz przy długotrwałym wysiłku fizycznym, przy stosowaniu diety ubogo tłuszczowej,wysoko węglowodanowej, bogatej w fitoestrogeny i izoflawony oraz pod wpływem estrogenów,w marskości wątroby czy w procesie starzenia się. Oznaczanie stężenia SHBG umożliwia ocenę statusu wolnych/biodostępnych androgenów i jest ważnym parametrem w diagnostyce niedoboru androgenów u mężczyzn lub hiper androgenizmu u kobiet

Metody oznaczania testosteronu całkowitegoMetoda radioimmunologiczna

Metodą do oznaczania całkowitego testosteronu o dużej czułości, dokładności i swoistości jest metoda radioimmunologiczna poprzedzona chromatografią kolumnową lub ekstrakcją rozpuszczalnikami organicznymi.Jest to metoda bardzo wiarygodna, ale czasochłonna
Spektrometria masowa

Do oznaczania androgenów wykorzystuje się także metodę spektrometrii masowej połączoną z chromatografią gazową (GC-MS) i chromatografią cieczową (LC-MS) . Cechuje się ona wysoką swoistością i czułością,a jej dużą wiarygodność porównuje się z RIA związaną z chromatografią/ekstrakcją. Wadą tej metody jest wysoki koszt oznaczeń

Metody bezpośrednie

Najwcześniej stosowaną metodą bezpośrednią jest metoda radioimmunologiczna RIA z zastosowaniem znakowanego izotopem jodu 125I testosteronu, który konkuruje z testosteronem z badanej próby o miejsce wiązania na skierowanych przeciwko niemu przeciwciałach .Oprócz RIA, stosuje się także metody immunoenzymatyczne :MEIA — metoda immunoezymatyczna z zastosowaniem mikrocząsteczek, ELISA — mikroimmunoenzymatyczna oraz metoda chemiluminescencyjna .Wykazano wyższą przydatność diagnostyczną bezpośrednich metod oznaczania całkowitego testosteronu u mężczyzn w porównaniu z kobietamiMetody oznaczania testosteronu wolnego

Najczęstszym wskazaniem do oznaczania fT jest potwierdzenie
hipogonadyzmu u mężczyzn oraz hiperandrogenizmu u kobiet, gdy oznaczone stężenie całkowitego testosteronu jest na granicy wartości prawidłowych lub jeśli rozpoznanie kliniczne i stężenie całkowitego testosteronu dają rozbieżne informacje
Metoda dializy równowagowej

Wielu autorów wskazuje, iż najdokładniejszą, a zarazem najbardziej pracochłonną metodą oznaczania wolnego testosteronu jest obecnie metoda dializy równowagowej (equilibrium dialysis), która w najnowszych modyfikacjach osiąga czułość 0,6 pg/ml [13]. Jest to metoda referencyjna i uznawana za „złoty standard” .W próbce oznacza się stężenie testosteronu całkowitego przy użyciu metody RIA (metoda radio immunologiczna). Następnie dodaje się znaną, niewielką ilość testosteronu znakowanego trytem (3H-testosteron) .Kolejny etap zachodzi w komorze dializacyjnej, gdzie dochodzi do rozdzielenia form testosteronu związanego z białkami i testosteronu wolnego. Jedynie fT przenika przez błonę dializacyjną. Po oznaczeniu ilości znakowanego testosteronu (3H-testosteron) wylicza się, jaki procent dodanego znakowanego testosteronu stanowi oznaczona ilość. Ostatnim etapem jest wyliczenie stężenia fT przez pomnożenie otrzymanej wartości przez stężenie całkowitego testosteronu

Metoda kalkulacyjna

Stężenie wolnego (fT) oraz biodostępnego testosteronu(BAT) może być wyliczone ze stężeń całkowitego testosteronu, SHBG i albuminy za pomocą odpowiedniego algorytmu matematycznego wykorzystującego stałe wiązania (binding constans) testosteronu z wymienionymi białkami . Kalkulatory służące do wyliczania wolnego testosteronu są dostępne na stronach internetowych, na przykład http://www.issam.ch/freetesto.htm. W odpowiednie pola należy wprowadzić wartość stężenia całkowitego testosteronu i SHBG, a otrzymamy stężenie fT lub BAT. Metody tej nie można stosować u pacjentów z niedoborami albumin lub w przypadku interferencji przez inne steroidy wiązane przezZałączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Mike Tyson używał sztucznego penisa
Napisane przez: SCREAM - 10.01.2018 12:16 - Brak odpowiedzi

Mike Tyson używał sztucznego penisa


Kiedy walczył, był jednym z najlepszych zawodników w historii boksu. Był prawdziwą bestią ringu . Innym pozytywnym aspektem było to , ze miał dobrą i dużą budowę ciał . Był znacznie bardziej umięśniony i silniejszy niż przeciętny bokser. Miał imponującą sylwetkę.

Jak wiadomo bokserzy używają dość często sterydów anabolicznych w celu poprawienia swoich osiągów... siła...masa...wytrzymałość...to jest dobre dla boksera... nie możemy zapomnieć również o agresji która jest przydatna podczas walki na ringu... a to powodują również sterydy

Mike Tyson był świetnym bokserem i to nie podlega dyskusji... wiadomo też, ze w swojej karierze używał sterydów... oraz innych używek jak kokaina czy marihuana. Ale jest jeden problem z taką osobą jak Mike na sterydach... to jest tykająca bomba która w każdej chwili mogła wybuchnąć i ciężko byłoby ją opanować...agresja... Wiecie co się stało kiedy był na koksie...Odgryzł kawałek ucha Evandera Holyfielda kiedy z nim walczył..


Nieoficjalnie wiadomo , ze stosował takie środki jak Testosteron , tren, dianabol , dekę , anava. Ale pomimo stosowania sterydów , nie ulega wątpliwości, ze trenował jak zwierzę... bardzo bardzo ciężko pracował na swój sukcesMike przechodził kontrole antydopingowe ponieważ jak sam się przyznał.. używał sztucznego penisa

- Używałem sztucznego przyrodzenia, w którym umieszczałem mocz innej osoby - zdradził.


Pięściarz miał w swoim zespole osobę, która nosiła za nim sztuczny narząd i przekazywała mu go, gdy ten szedł na kontrolę. Raz jednak takie oszustwo się nie udało, a było to po potyczce z Andrzejem Gołotą w 2000 roku w Detroit. Polski bokser w przerwie między drugą a trzecią rundą odmówił kontynuowania walki, zszedł z ringu i udał się do szatni. Wtedy Tyson nie dostał sztucznego przyrodzenia na czas. W jego organizmie wykryto marihuanę. "Bestia" został wówczas ukarany grzywną 200 tys. dolarów kary, a walkę uznano za nieodbytą...

Mike opowiedział również o słynnej bójce na konferencji prasowej przed walką Tyson – Lennox Lewis, która miała miejsce w 2002 roku. Przyznał, że przed konferencją wziął kokainę, a potem stracił nad sobą kontrolę.

- Gapiłem się na niego i marzyłem, żeby przywalić temu skur*** - wyjawiłZałączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Historia Edouarda Gheura , który przez 15 lat brał sterydy
Napisane przez: SCREAM - 02.01.2018 12:22 - Brak odpowiedzi

Edouard Gheur przez 15 lat brał sterydy i ciągle rozbudowywał swoje ciało. W swoim życiu próbował swych sił w rugby, kulturystyce, a nawet w hollywodzkich produkcjach, gdzie był kaskaderem. Pytanie czy to ciągłe branie środków anabolicznych doprowadziły go niemal do śmierci? Pewnego lipcowego dnia, gdy gotował obiad, poczuł okropny ból w klatce i upadł na podłogę. Zdołał tylko poprosić żonę o zadzwonienie po karetkę. Okazało się, że pękła mu aorta...


Gheur urodził się w Belgii, ale tak naprawdę mieszkał w różnych zakątkach świata. Po kilku latach z Europy przeprowadził się do RPA. Tam zaczął grać w rugby i widać było, że ma do tego smykałkę. Następnie przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, ale nie mógł spełnić swojego talentu. Postanowił więc wrócić do na południe Afryki i został prawdziwą gwiazdą. Brylował nawet na bilboardach. W wieku 15-16 lat jeszcze w Stanach po raz pierwszy miał styczność ze sterydami i tak zaczął się jego dramat... – O sterydach powiedział mi mój kolega. Mówił, że są nielegalne, ale że ma dojścia u ludzi na siłowni. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na jakie się narażam. Dzięki sterydom mogłem trenować więcej i mocniej. Byłem też coraz większy i większy – zwierzył się Gheur.


Po zakończeniu kariery zawodniczej ponownie wrócił na Florydę i zatracił się w kulturystyce, wciąż oczywiście wbijając igłę w dupsko. Jednocześnie otrzymał pracę w Hollywood i został kaskaderem. – Skakałem z wieżowców, jeździłem motorem, walczyłem z ogniem – wylicza swoje zadania na planie.Stosowanie sterydów miało oczywiście swoje skutki uboczne. Na jego skórze pojawił się okropny trądzik, ciągle zmieniał się jego nastrój, nie mógł spać, był agresywny. Dodatkowo powiększyły się jego piersi, a jądra skurczyły do rozmiaru małych orzeszków ziemnych... Mimo tego trenował coraz więcej i silniej, zazwyczaj sześć godzin sześć razy w tygodniu.

– Myślałem, że jestem niezwyciężony, bo ciągle brałem te kolejne dawki i nic... Dostawałem kolejne role, musiałem być coraz większy – zdradza swoje ówczesne ambicje były sportowiec.

Aż w końcu nadszedł ten dzień, kiedy po 15 latach stosowania sterydów był bardzo bliski śmierci. Wydarzyło się to w lipcu 1997 roku. Jak zwykle wrócił z siłowni i gotował obiad. Po chwili poczuł okropny ból w klatce piersiowej: – Czułem się, jakby ktoś dźgnął mnie nożem prosto w serce. Jego żona wezwała pogotowie, a ratownicy wstrzyknęli mu zastrzyk z adrenaliny, żeby pobudzić pracę serca. W szpitalu okazało się, że jego aorta jest rozerwana.

Zapadł w śpiączkę, w której znajdował się przez sześć tygodni, a lekarze nie dawali mu właściwie żadnych szans na przeżycie. Istniało ryzyko amputowania obu nóg. Edouard miał ogromne szczęście, bo spędził jedynie dwa lata na łóżku rehabilitacyjnym, a następnie pięć lat na wózku inwalidzkim. Stracił połowę swojej masy ciała (ze 120 kg spadła do 60 kg), musiał na nowo nauczyć się chodzić. – To cud, że wciąż żyję. Powinienem już być martwy – mówił wtedy. Po tym dramacie odeszła od niego jednak żona, która dowiedziała się, że Gheur może być bezpłodny od stosowania sterydów.

To, o czym mówili lekarze nie sprawdziło się jednak w przypadku Edouarda Gheura. Mężczyzna znalazł nową miłość, z którą się ożenił, a ta urodziła mu córkę Angelynę. Obecnie szczęśliwa rodzina mieszka w Anglii.

Gheur swoim przypadkiem chętnie dzieli się z innymi. Chce, by szczególnie młodzi chłopcy nie stosowali sterydów, tak jak to miało miejsce w jego przypadku. – Nie róbcie tego, co ja robiłem – apeluje były rugbysta, kulturysta i kaskader.Załączone pliki Miniatury
           
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Niewykrywalny doping w sporcie?
Napisane przez: SCREAM - 29.12.2017 12:24 - Brak odpowiedzi

Doping w sporcie i metody jego wykrywania to niekończący się wyścig zbrojeń. Pomimo niezwykłego rozwoju nauki i technologii, wciąż jeszcze istnieją niewykrywalne metody wspomagania organizmów sportowców.

Większość leków, sterydów i innych chemicznych "wspomagaczy" można z łatwością wykryć w organizmie sportowca. Chcąc uzyskać jak najlepsze wyniki, zawodnicy sięgają po co raz to bardziej wyrafinowane sposoby dopingu. Niektórym się udaje, innym nie. Specjaliści zajmujący się wykrywaniem dopingu są w stanie dokonać znacznie więcej niż przed laty. Zawdzięczają to, o ironio, właśnie sportowcom, którzy z tego dopingu korzystają. Im więcej ich jest, tym więcej technik należy opracować, by wyeliminować oszustów. Jak mawiają, potrzeba matką wynalazków.

Wśród metod zwiększających możliwości zawodników stosowane wciąż są jednak takie, których użycie trudno udowodnić nawet najwybitniejszym zespołom naukowców. Wśród nich króluje autotransfuzja krwi. Metoda ta polega na pobraniu krwi zawodnika i przetoczenie jej ponownie na krótko przed ważnym sportowym wydarzeniem. Zapewnia to natychmiastowy przypływ energii oraz zwiększenie wytrzymałości. Dzieje się tak dlatego, że po takim autoprzeszczepie we krwi krąży więcej czerwonych krwinek. Erytrocyty roznoszą tlen z płuc po całym ciele, a gdy ich odsetek rośnie, wzrasta także tzw. pułap tlenowy (VO2 max, jeden z najpopularniejszych wskaźników wydolności fizycznej) i tym samym wydajność organizmu.

Krew w celach dopingowych pobiera się od kilkunastu dni do kilku tygodniu przed zawodami. W wyniku takiego zabiegu organizm może wykazywać chwilowe objawy anemii, ilość pobranej krwi jest więc ściśle ustalana dla każdego sportowca. Następnie, krew pozbawia się osocza oraz płytek krwi, co ma to zapobiegać jej koagulacji. Przechowywaną w odpowiednich warunkach krew przetacza się na krótko przed planowanymi zawodami. Dzięki temu sportowiec jest lepiej „przygotowany” do osiągnięcia jak najwyższego wyniku.
Autotranfuzja krwi jest w pełni bezpieczna dla osoby jej poddawanej (oczywiście pomijając możliwość zakażenia podczas samej procedury przetaczania krwi). Autologiczny przeszczep krwi wyklucza możliwość immunizacji antygenów krwinkowych, czyli reakcji organizmu na obce komórki krwi, a także przeniesienia chorób wirusowych czy bakteryjnych. Autotransfuzję stosuje się ją bardzo często przy planowanych interwencjach chirurgicznych, kiedy pewnym jest, że pacjent straci znaczną objętość krwi. Wówczas krew można pobrać najpóźniej 72 godziny przed planowanym zabiegiem.

Wiele wynalazków i metod, które zostały opracowane z myślą o pomocy ludziom, stało się orężem niechwalebnych i nieuczciwych czynów. Transfuzja krwi ma ratować życie, a mimo to wykorzystywana jest przez sportowców żądnych sukcesu i korzyści materialnych.Załączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Doping Genetyczny
Napisane przez: SCREAM - 27.12.2017 13:43 - Brak odpowiedzi

Doping Genetyczny

Już na pierwszy rzut oka widać, że najlepsi światowi sportowcy są genetycznie uwarunkowani do zwyciężania. Usain Bolt, jamajski lekkoatleta, oprócz widocznych na pierwszy rzut oka cech wyglądu zewnętrznego, ma jeszcze jednego asa w rękawie, a właściwie w kodzie genetycznym. Jest nim gen alfa-alanina 3, odpowiedzialny za produkcję białek biorących udział w budowie szybkokurczliwych włókien mięśniowych. Bolt nie jest jednak jedynym biegaczem obdarzonym sportowymi genami, ponieważ Jamajczycy dziedziczą je od pokoleń. To dlatego reprezentanci tego kraju są najszybszymi ludźmi na świecie.

Michael Phelps, amerykański pływak, wydaje się być stworzony do pływania, podobnie jak Bolt do sprintu. Długie ramiona, duże stopy i dłonie to zdecydowanie cechy sprzyjające zwycięstwu w sportach wodnych. Do tego Michael Phelps posiada również mutację genetyczną, której efektem jest mniejsza nawet o 50 procent niż u innych sportowców produkcja kwasu mlekowego w mięśniach. Oznacza to, że Phelps może znieść znacznie większe obciążenie treningiem, a jego mięśnie wolniej się męczą.

Nie tylko przedstawiciele letnich dyscyplin mogą poszczyć się korzystnymi mutacjami genetycznymi. Fiński biegacz narciarski Eero Mäntyranta posiada rzadką mutację genu odpowiedzialnego za kodowanie białek receptorów erytropoetyny, hormonu stymulującego wytwarzanie czerwonych krwinek przez szpik kostny. Większa liczba erytrocytów we krwi zwiększa możliwości transportu tlenu do mięśni nawet o 50 proc. Podobne działanie ma erytropoetyna (tzw. EPO) podawana z zewnątrz, którą uznaje się obecnie za niedozwolony doping. Fiński biegacz, u którego mechanizm ten zachodzi naturalnie, jest więc w tym względzie uprzywilejowany. Prawdopodobnie właśnie ta cecha pozwoliła narciarzowi zdobyć aż siedem medali olimpijskich.
Specjaliści do spraw substancji dopingujących zastanawiają się czy powinno być dopuszczalne zażywanie środków pozwalających na wyrównanie genetycznych różnic pomiędzy zawodnikami. Mimo braku niezbitych dowodów na możliwość ingerencji w kod genetyczny człowieka w celu polepszenia jego kondycji fizycznej, wszelkie środki mieszczące się pod pojęciem terapii genetycznej zostały zakazane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 2003 roku.
Jednak kolejne badania dostarczają coraz więcej obiecujących informacji i wszystko wskazuje na to, że udowodnienie związku pomiędzy obecnością pewnych genów a osiągnięciami sportowymi jest tylko kwestią czasu. W takim przypadku świat sportu stanie przez dylematem, czy pozwolić na farmakologiczną ingerencję w organizmy zawodników pod pretekstem wyrównywania szans. Atleci bez specjalnych genów z pewnością opowiedzą się za takim rozwiązaniem, ale wcale nie oznacza to, że będzie to słuszna droga.
Z podobnymi decyzjami zmagano się wiele lat temu, kiedy kobiety zaczęły domagać się możliwości uprawiania sportu zawodowo i startowania w dyscyplinach olimpijskich. Z jednej strony wydawało się, że równouprawnienie, do którego dążą kobiety powinno nakładać na nie prawo walki z mężczyznami w tych samych kategoriach. Szybko jednak zorientowano się, że kobiety, cokolwiek by się nie działo, zawsze będą na straconej pozycji w kontekście osiągów sportowych, przy założeniu, że przeciwnik płci męskiej trenuje dokładnie tyle samo. Idąc tym tropem, sportowcy, którzy zostali obdarzeni genami wpływającymi na wydajność ich organizmów, zawsze będą mieli większe szanse niż pozostali. Różnica polega jednak na tym, że na potwierdzenie tej tezy nie znaleziono jeszcze wystarczająco przekonujących i jednoznacznych dowodów, w przeciwieństwie do różnic międzypłciowych.

Terapie genetyczne, które mogłyby przydać się sportowcom, są ciągle w fazie badań i jak do tej pory pomagają, choć nie zawsze, głównie myszom. W jednym z eksperymentów podawano gryzoniom chorym na dystrofię mięśniową gen powodujący nadekspresję czynnika odpowiedzialnego za produkcję hormonu wzrostu. W wyniku genetycznej suplementacji siła mięśni młodych myszy poprawiła się o 14 procent.

Naukowcy spodziewają się, że efekt ten będzie bardzo podobny u ludzi, co mogłoby stanowić dla sportowców nieocenioną szansę na poprawę wyników. Okazało się jednak, że największą poprawę siły mięśni obserwowano u myszy, które były w najgorszej kondycji. Te najbardziej umięśnione i wyćwiczone osobniki zyskiwały najmniej, co oznacza, że wśród ludzi byłoby podobnie,

Możliwość efektywnej i bezpiecznej ingerencji w kod genetyczny człowieka mogłaby przynieść ludzkości nieocenione korzyści nie tylko w dziedzinie sportu. Zapobieganie chorobom lub skuteczniejsze leczenie ich skutków oraz spowolnienie procesów starzenia to tylko te najbardziej pożądane. Niestety będziemy musieli jeszcze poczekać zanim sterowanie genetycznymi mutacjami będzie równie łatwe i powszechne, co zażywanie aspiryny. Z drugiej strony, być może jest to czas, który jest niezbędny abyśmy mogli opracować pewne etyczne reguły postępowania z tak delikatną materią jak ludzkie DNA.Załączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Bezpłodnośc w wyniku nadużywania sterydów
Napisane przez: SCREAM - 18.12.2017 11:41 - Brak odpowiedzi

Rozmaite powikłania w obrębie narządów płciowych to najczęstsze przyczyny nadużywania sterydów anaboliczno-androgennych. U większości osób stosujących pochodne testosteronu dochodzi do silnych zaburzeń hormonalnych, powodujących niekiedy trwałe i nieodwracalne kalectwo. Do niezwykle uciążliwych i trudnych w leczeniu schorzeń zalicza się jednostronne lub obustronne powiększenie gruczołów sutkowych (ginekomastia), impotencję, zanik jąder, zaburzenia spermatogenezy i bezpłodność. Są to schorzenia, które nie tylko powodują zmiany fizyczne, ale niekiedy także przyczyniają się do silnego okaleczenia sfery psychicznej. Dla wielu świadomość niedyspozycji seksualnej czy płodnej może stać się w przyszłości źródłem osobistego dramatu, frustracji lub silnych stanów depresyjnych. Warunkiem płodności mężczyzny jest obecność w jego w nasieniu wymaganej ilości prawidłowo zbudowanych i ruchomych plemników. Ich wytwarzanie, określane procesem spermatogenezy rozpoczyna się już z chwilą dojrzewania i słabnie stopniowo po czterdziestce, jednak zdolność do zapłodnienia, mężczyzna może utrzymywać do późnych lat swojego życia. Plemniki produkowane są w jądrach - parzystych gruczołach cewkowych położonych poza jamą brzuszną w specjalnym worku skórno-mięśniowym zwanym moszną. Dzięki tej lokalizacji, jądra przebywają w temperaturze ok. 2 stopni C niższej od temperatury reszty ciała, co ma ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu spermatogenezy. Między innymi z tego tytułu mężczyznom odradza się noszenia obcisłej bielizny czy spodni, gdyż może to prowadzić do przegrzewania gruczołów i osłabienia zdolności plemnikotwórczych. Jądro przypomina wielkością i kształtem spłaszczonego orzecha włoskiego i u dorosłego mężczyzny jego objętość waha się między 15-25 ml. Zazwyczaj lewy gruczoł bywa większy od prawego i jest zawieszony nieco niżej. Około 70% masy jądra stanowią kanaliki nasienne wyścielone specjalnym nabłonkiem w skład, którego wchodzą komórki plemnikotwórcze będące na różnych etapach rozwoju oraz tzw. komórki Sertoliego – kontrolujące prawidłowy proces wytwarzania plemników. Pomiędzy gęsta siecią kanalików nasiennych znajdują się komórki Leydiga odpowiedzialne za wytwarzanie hormonów steroidowych, gównie testosteronu.

Nadzór nad prawidłową pracą jąder sprawuje mózg. Około dziesiątego roku życia w organizmie człowieka rozpoczyna się proces dojrzewania części mózgu zwanej podwzgórzem. Zaczyna ono uwalniać hormon Gn-RH (hormon uwalniający gonadotropiny), który pobudza przedni płat przysadki mózgowej do uwalniania kolejnych dwóch hormonów: FSH (folikulotropiny) oraz LH (luteotropiny). Pierwszy z nich oddziałując na komórki Sertoliego przyczynia się do rozwoju kanalików nasiennych oraz wytwarzania i dojrzewania plemników, drugi pobudza komórki Leydiga do produkcji męskich hormonów płciowych, głownie testosteronu.

Do szczególnie niepokojących zmian czynnościowych w obrębie układu podwzgórze-przysadka-jądra może dochodzić w wyniku nadużywania leków sterydowych. W wyniku nadmiernego aplikowania testosteronu i jego pochodnych dochodzi do zablokowania podwzgórza i zmniejszenie wydzielania hormonów LH i FSH, które jak wiadomo odgrywają kluczową rolę w procesie spermatogenezy. Bardzo często już po kilkunastu dniach stosowania niewielkich dawek sterydów obserwuje się wyraźny spadek ilości spermy. Między innymi z tego tytułu, rozważa się możliwość zastosowania testosteronu jak męskiego środka antykoncepcyjnego. Wznowienie produkcji spermy jest możliwe po odstawieniu androgenów, jednakże proces ten uzależniony jest od wielkości dawek oraz czasu ich stosowania. W przypadku osób zażywających sterydy dawki te przekraczane są często ponad sto razy, w efekcie czego w wielu przypadkach dochodzi do silnych dysfunkcji w obrębie układu płciowego i bardzo poważnych a nawet nieodwracalnych zaburzeń płodności. Testosteron, krążący w nadmiarze we krwi może nie tylko w bezpośredni sposób oddziaływać na blokadę podwzgórza, ale także przyczyniać się do hamowania jego czynności innymi drogami. Organizm atakowany z zewnątrz dużymi dawkami androgenów stara się bronić na wiele różnych sposobów, m.in. nasila przemianę testosteronu do hormonów żeńskich – estrogenów, które pobudzają wydzielanie białka – prolaktyny. Wzrost poziomu tego związku powoduje zmniejszenie wydzielania Gn-RH i dodatkową blokadę podwzgórza. U mężczyzn z podwyższonym poziomem prolaktyny (pow. 200 ng/ml) stwierdza się nie tylko zaburzenia płodności, ale często także wyraźną niedyspozycje seksualną. Wzrost stężenia estrogenów, będący wynikiem zwiększonej przemiany testosteronu może przyczyniać się także do zaniku nabłonka płciowego.

Preparaty Gonadotropin bardzo często wykorzystuje się w leczeniu posterydowej dysfunkcji jąder, jednak przyjmowanie tego leku na własną rękę, w nie do końca wiadomym i uzasadnionym celu, jest szczególnie niebezpieczne. Leczenie preparatami Gonadotropin może podjąć tylko odpowiedni specjalista. Rozpiętość dawek hCG, jakie stosuje się w terapii jest zróżnicowana i uzależniona od dokładnego obrazu klinicznego, a także stężenia testosteronu i estradiolu w surowicy krwi. Bardzo często u osób nadużywających sterydy stwierdza się wysoki poziom estrogenów, co często zmusza do redukcji dawki leku. Również podatność na leczenie Gonadotropinami ma charakter indywidualny. W wielu przypadkach terapia staje się bardziej skomplikowana i wymaga odpowiedniego wspomagania pochodnymi testosteronu o przedłużonym działaniu. Nie u wszystkich osób leczenie hCG-hMG przynosi pozytywne rezultaty. Bardzo często obserwuje się złą reakcję organizmu u pacjentów późno poddanych leczeniu, szczególnie ze zmniejszoną objętością jąder.

W przypadku zaobserwowania niepokojących zmian w obrębie układu płciowego podczas stosowania środków sterydowych, nigdy nie należy podejmować działań leczniczych na własną rękę, lecz w pierwszej kolejności skonsultować się z odpowiednim specjalistą, najlepiej endokrynologiem.

W wielu przypadkach po upływie kilku miesięcy od zaprzestania przyjmowania sterydów stan nasienia samoistnie wraca do normy, a także znikają problemy z potencją. Z tego tytułu większość osób nadużywających środki anaboliczno-androgenne jest przekonana, że problemy z układem płciowym mają jedynie charakter przejściowy i nie powodują większych następstw. Jest to jednak rozumowanie niezwykle błędne. Leki sterydowe to swoista bomba z opóźnionym zapłonem. Efekty uboczne w obrębie układu płciowego jakie można zaobserwować w trakcie stosowania dopingu, są tylko małym preludium do kłopotów jakie mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości. Chwilowe zakłócenia hormonalne to mały problem w porównaniu do zmian patologicznych jakie powoli i systematycznie mogą rozwijać się w obrębie narządów płciowych podczas częstych i długotrwałych kuracji sterydowych. W większości przypadków, wywołane zmiany chorobowe powodują poważne i nieodwracalne następstwa prowadzące do całkowitej bezpłodności.

Zaburzenia czynności hormonalnej w układzie podwzgórze-przysadka-gonady mogą sprzyjać powstawaniu żylaków powrózka nasiennego – wady zastawek żylnych sterujących odprowadzaniem krwi z jąder. W efekcie zmian patologicznych dochodzi do silnego przekrwienia i niedotlenienia obu gruczołów. Przy obecności żylaków powrózka nasiennego szczególni, gdy towarzyszy temu zmniejszona objętość jąder, stwierdza się brak lub zmniejszenie liczby plemników w nasieniu , obniżoną ich ruchliwość i żywotność, a także większy odsetek plemników martwych oraz ich form patologicznych. Schorzenie to zaburza funkcje komórek Sertoliego, Leydiga oraz prowadzi do poważnych uszkodzeń nabłonka plemnikotwórczego i w efekcie końcowym niepłodności. Problem ten wymaga wyłącznie leczenia operacyjnego. Wśród osób nadużywających sterydy bardzo często dochodzi do zmniejszenia objętości lub zaniku jąder. W efekcie, w badanym nasieniu stwierdza się najczęściej całkowity brak plemników – azoospermię, lub wyraźne zmniejszenie ich liczby. Testosteron i jego pochodne mogą także w znaczący sposób przyczyniać się zmian zwyrodnieniowych w kanalikach nasiennych prowadząc do uszkodzeń komórek Sertoliego i Leydiga. Proces ten powoduje nie tylko obniżenie zdolności plemnikotwórczych, ale także może przyczyniać się do niebezpiecznych zmian nowotworowych w jądrach, które prowadzą do bardzo poważnych zmian w procesie spermatogenezy. Chociaż wcześnie wykryty rak jądra jest najczęściej uleczalny, to jednak stosowana w procesie leczenia radioterapia i chemoterapia prowadzą do nieodwracalnych zmian w nabłonku plemnikotwórczym powodując trwałą niepłodność.Załączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Rozmiar ciała i poczucie siły może przysposabiać do agresji
Napisane przez: SCREAM - 16.12.2017 11:29 - Brak odpowiedzi

Rozmiar ciała i poczucie siły może przysposabiać do agresjiGdyby kogokolwiek zapytać dlaczego sięga po sterydy, odpowiedź zawsze byłaby tylko jedna: chcę być większy i silniejszy. Rzeczywiście przyjmowanie środków dopingujących z grupy leków anaboliczno-androgennych daje rezultaty niewiarygodne. W krótkim okresie czasu z chudego i mizernego faceta można wyhodować prawdziwe monstrum. W ciągu jednego miesiąca można przybrać na wadze nawet kilkanaście kilogramów i uzyskać efekty na które naturalnie, trzeba by było pracować przynajmniej kilka lat. Czyż pokusa nie wydaje ogromna? Zapewne tak, dlatego tak wielu jej ulega.Próbując zgłębić negatywny wpływ sterydów na psychikę ludzką, w badaniach próbowano także zastanawiać się czy sam rozmiar ciała i poczucie siły może przysposabiać do agresji? Wyniki obserwacji jednoznacznie potwierdziły, że element ten może być bardzo istotnym czynnikiem predysponującym do brutalnych zachowań, bez względu na to czy sterydy są stosowane, czy też nie. Generalnie masywnie umięśnione ciało budzi strach i pewien podziw społeczny. Gdyby tak nie było, zapewne Arnold nigdy nie zostałby aktorem. Poczucie wielkości i siły własnego ciała wyzwala pewne akty dominacji, szczególnie w określonych subkulturach. Sterydy natomiast, mogą ten problem jeszcze bardziej nasilać. Bardzo ciekawych spostrzeżeń w tej kwestii dostarczyły doświadczenia na małpach. Jak wiadomo, w świecie tych zwierząt panują ścisłe układy hierarchiczne. Osobniki silniejsze i roślejsze wyraźnie wiodą prym w grupie i wykazują tendencje dominujące. Próbowano więc zbadać, czy sterydy w jednakowy sposób będą oddziaływać na psychikę wszystkich małp, zarówno tych uległych jak i o charakterze przywódczym. Wyniki okazały się niezwykle interesujące. Podawane leki wyraźnie zwiększały agresję u zwierząt o cechach dominujących, zaś w przypadku niżej zaszeregowanych członków, jedynie nasilały uległość. Można więc przypuszczać, że podobne zależności mogą pojawiać się także u ludzi.Załączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Jakie są korzyści z brania sterydów?
Napisane przez: SCREAM - 14.12.2017 13:38 - Brak odpowiedzi

Jakie są korzyści z brania sterydów?

To zależy od rodzaju sterydów oraz tego jakie się ma cele. Ale dam wam krótką listę tego, co można się spodziewać.

1. Bardzo duży wzrost masy mięśniowej.
2. Dramatyczny wzrost siły mięśni
3. Niektóre sterydy leczą stawy i ścięgna
4. Niektóre sterydy doskonale zabijają ból
5.Powodują wzrost wytrzymałości u sportowców


Można by tak wymieniać ich zalety , ale musimy zadać sobie pytanie co jest naszym celem ? Czy chcemy uzyskać dużą masę mięśniową czy też chcemy spalić tłuszcz? Jeśli chcemy np spalić tłuszcz i załóżmy , ze chcesz zatrzymać jak najwięcej masy mięśniowej przy jednoczesnym spaleniu tkanki tłuszczowe , to sterydy anaboliczne, takie jak Anavar i Turinabol są idealne. Dlaczego ? ponieważ wspomagają spalenie tłuszczy.. Żaden z nich nie powoduje retencji wody ani nie powoduje estrogennych skutków ubocznych. Są to bardzo dobre sterydy do cięcia.

Dobry jest również clenbuterol. Chociaż nie jest to steryd anaboliczny , to clen jest spalaczem tłuszczu. Mocniejszą opcją jest cytomel (t3) czyli hormon tarczycy oraz jeszcze mocniejsze dnp.

Oczywiście należy też wspomnieć o hgh... hormonie wzrostu , który jest idealny , zwłaszcza jeśli się jest powyżej 30 roku życia. Ma wspaniałe właściwości lecznicze dla kości , stawów, mięśni. Ogólnie ma wiele zalet zdrowotnych. Potrafi również bardzo dobrze spalać tkankę tłuszczową.

Innym doskonałym środkiem jest testosteron.
Wyższy poziom testosteronu powoduje , wzrost masy mięśniowej , gęstsze kości , dużo lepsze życie seksualne , utratę tłuszczu.

Kolejnym sterydem o którym należy wspomnieć jest tren. Tren jest jednym z najpotężniejszych i najmocniejszych sterydów na rynku który również wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej oraz daje beztłuszczową masę mięśniową. Jednak jest to środek dla zaawansowanych osób.

Są też inne środki w postaci doustnej np metanabol.Metka jest ukochanym sterydem dla wielu osób i jest świetna jako dodatek do wielu cykli. Ten steryd może być używany prawie w każdym cyklu. Jest tak naprawdę najmocniejszym sterydem w tabsach , nawet mocniejszy niż anapolon jesli przeliczy się mg do mg...Apropo anapolanu to również można brac go na podtrzymanie masy przy redukcji

Jest jeszcze wiele innych środków jakie są doskonałe do masy i do redukcjiZałączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Dlaczego przyjmowanie sterydów może powodować wzmożenie zachowań agresywnych?
Napisane przez: SCREAM - 29.11.2017 11:58 - Brak odpowiedzi

Rozmowa z dr. Jarosławem Uziałłą, psychiatrą i psychoterapeutą.


Dlaczego przyjmowanie sterydów może powodować wzmożenie zachowań agresywnych?


Sterydy anaboliczne zwiększają agresję. Może to być związane z ich biologiczną funkcją, związaną z koniecznością przystosowania organizmu do ochrony potomstwa i zdobycia pokarmu. Człowiekowi pierwotnemu, żeby przetrwać w środowisku, zarówno osobniczo, jak i gatunkowo, potrzebne były: dobrze rozwinięte mięśnie i wyższy poziom agresji.
- Czy działania niepożądane sterydów mogą okazać się silniejsze niż ich działanie lecznicze?Podanie jakiegokolwiek preparatu jest ingerencją w naturalne funkcjonowanie organizmu. Dlatego podawanie sterydów powinno być ograniczone jedynie do wskazań medycznych. W trakcie leczenia dowolnymi sterydami powinno się oceniać stan psychiczny pacjenta, a w razie nieprawidłowości – ograniczyć lub odstawić te leki. Na pewno nie jest wskazaniem do podawania sterydów trening siłowy. Mimo iż sterydy znajdują się na czele listy zakazanych
środków dopingujących, sięga po nie wielu sportowców i kulturystów.- Nie obawiają się konsekwencji?


Niestety, w dzisiejszych czasach liczy się sukces, efekt, a leki te zwiększają możliwości organizmu, jego wydolność, przyspieszają syntezę białek, rozwój mięśni. Trening sportowy jest żmudny, często mamy do czynienia z brakiem osiągnięć, dochodzi do zniechęcenia i zniecierpliwienia osób ćwiczących. Stąd zdarza się, że sięgają one po takie środki – same lub pod namową trenerów, dla których liczy się wynik, efekt. Lansowany model kulturysty z ogromnymi mięśniami, z często publikowanymi zdjęciami w magazynach każe dążyć młodym ludziom do takiego wyglądu. Zapominają, że kulturyści często trenują kilkanaście lat, żeby osiągnąć taki wygląd. Młody człowiek nie ma na to czasu – chce od razu tak wyglądać, dlatego wspomaga się sterydami.
- Czy sterydy można nazwać bombą z opóźnionym zapłonem?


Tak, gdyż ich efekty podawania są widoczne dopiero po latach. Dotyczy to zarówno sterydów stosowanych w celach medycznych, jak i pozamedycznych. Przykładowo, osoby biorące kortykosterydy bardzo często tyją i mają potem problem z pozbyciem się nadwagi. Osoby chorujące na astmę, biorące przewlekle sterydy, mają w wieku podeszłym więcej złamań kości. Często też mogą mieć problemy z wahaniami nastroju. Wzrasta u nich poziom cukru i może dojść do cukrzycy. Jeśli chodzi o testosteron, to po jego odstawieniu może spadać masa mięśniowa. Efektem ubocznym przy odstawieniu, oprócz zachowań agresywnych i silnych depresji, jest zmniejszenie produkcji własnego testosteronu,
w skrajnych przypadkach zanikanie jąder, bezpłodność. Stosowanie sterydów anabolicznych może towarzyszyć bigoreksji, którą nazywa się też męską odmianą anoreksji.Załączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemu

  Idealny cykl sterydowy
Napisane przez: SCREAM - 26.11.2017 15:31 - Brak odpowiedzi

Idealny cykl sterydowyJak stworzyć idealny cykl dla siebie ?!
A więc chcesz stworzyć idealny cykl dla siebie. O czym powinieneś pamiętać? Wiele rzeczy MUSISZ wiedzieć, zanim będzie można usiąść i stworzyć sobie idealny cykl.


Najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, to czego się spodziewasz po cyklu i jakie masz cele.Kiedy to ustalisz zaczniesz dobierać środki dawki i okres ich podawania .Trzeba równiez pamiętać iż podstawą cyklu jest testosteron który idzie jako baza. Pozostałe sterydy ida jako dodatki do teścia. Nie zapominajmy równiez o antyestrogenie.
PODSTAWY:

Najbardziej popularne sterydy


-Testosteron Enana, CYP, Prop, Susta
-Deca-Durabolin/Deca
-Boldenon
-metanabol
-Winstrol/stanazol
-anapolon
-Trenbolone
-masteron
-PrimobolanNajbardziej popularne środki używane pomocnicze m.in blokujące skutki uboczne

-NolvadexTamoxifen
-Arimidex/Arim (Anastrozol)
-Letrozol
-Aromasin (eksemestan)
-Clomid
-HCG
-Proviron
-Finasteride
-CabaserNajbardziej popularne środki używane w celu przyspieszenia metabolizmu ,spalające fat i zwiększające wydajność

-Clenbuterol
-T3 , cytomel (tiromel , novorythal)
-DNP
-Insulina
-Ludzki hormon wzrostu / hGH / GH
-EPO

Klasyfikacja ze względu na oddziaływanie

-Budujące masę: Test, Deca, antek , metka bold

-Budujące siłę: Test, wino, Tren, oxa

-Które mają niska aromatyzacje. / brak aromatyzacji: Bold, Primo, oxa, Tren, wino

-Sterydy, które podnoszą produkcje czerwonych krwinek : Bold ,antek


Cykle masy:

Na tym cyklu zależy nam na przybraniu jak najwięcej na wadze.Uwzględniając tłuszcz i retencje wody.Zdobywamy tyle mięśni ile się da.Pamiętając o tym że jakaś ilość tłuszczu i retencja wody jest przydatna podczas zdobywania sporej masy mięśniowej.Aby to osiągnąć musimy atakować nasz "system" ze wszystkich stron.Używamy sterydów wysoce androgennych i wysoce anabolicznych.Takie grupy sterydów są "obowiązkowe" podczas robienia dużej masy.Ogólnie sterydy które nie aromatyzują są nie wskazane.Do iniekcji wybieramy długo działające estry.Jako oral wybieramy te które aromatyzują.Stosuje się je głównie dla zapoczątkowania cyklu masy dające natychmiastowy efekt tzw" kick " Który ustawi twoje ciało w mocno anabolicznej pozycji .I wtedy wchodzą długie estry z iniekcji.Najlepsze sterydy na masę to :

Test Enana, CYP, Susta,Prop Deca, Bold i Antek . Zaawansowani użytkownicy mogą także korzystać z rzeczy takich jak insulina i hormonu wzrostu.Cykle rzeźba:

W tym rodzaju cyklu staramy się uwidocznić zdobyte mięśnie pozbyć się nadmiaru tłuszczu pod którymi są ukryte i nadmiaru wody .Jak wiadomo podtsawą jest DIETA i bez niej nic nie zrobimy nawet na spalaczach.. chyba ze jest to DNP...Jak wiadomo większość zawodników na redukcji wali duzo więcej koksu i innych sródków niz na masie.. Chodzi tutaj o zmniejszenie katabolizmu mięsnia..I tutaj z pomocą przychodzą środki które pozwalają utrzymać zdobytą masę i spalić tłuszcz podczas stosowania diety niskokalorycznej .najczęściej stosowane sterydy to Test Primo, Tren, Wino , Masteron oxandrolon. I środki pomocnicze Clen DNP T3 GH.Ogólnie stosujemy sterydy które nie aromatyzują i nie są wysoce androgenne .Ale posiadają właściwości anaboliczne.Używamy krótkich estrów. Chociaż i nawet na omce można robić rzeźbę , ponieważ podstawą jest dieta.. tyle ze omka w tym wypadku może trzymać więcej wody w mięśniu.Sterydy dające sile bez wiązania masy

Każdy steryd który mocno aromatyzuje jest tutaj nie potrzebny
Twoje najlepsze leki do tego celu to: Winko, oxa , tren i GH.


Cykle wzmagające wytrzymałość

Jak już pisałem wcześniej, niektóre sterydy powodują znaczny wzrost liczby krwinek czerwonych , co równa się lepsza wytrzymałość i wydolność. Najlepsze leki używać do tego celu to bez wątpienia Bold, hormonu wzrostu i EPO. Ponieważ EPO może mieć tak drastyczny wpływ na przyrost czerwonych krwinek,Dlatego nie jest zalecane stosowanie go z innymi preparatami powodującymi przyrost czerwonych krwinek


Terapie po cyklu sterydowym (PCT):

Podczas korzystania z jakichkolwiek sterydów, HPTA będzie tłumione bardziej lub mniej w zależności od tego co bierzemy.W zasadzie każdy steryd ma inne oddziaływanie na blokowanie hpta. Blokowanie HPTA w praktyce oznacza że system nie daje żadnego endogennego testosteronu, co oznacza, że nie będziesz miał żadnych "naturalnych" hormonów,w swoim układzie Co w praktyce oznaczało by po odstawieniu wszystkich środków sterydowych kompletna "pustkę" hormonalną w twoim organizmie .Za nim organizm sam zacznie wytwarzać znowu testosteron upłynie sporo czasu .A więc spadki zdobytej masy były by szybkie i znaczne.Dlatego należy jak najszybciej przywrócić równowagę hormonalną.Warto pamiętać że jedna z rzeczy które będą to utrudniać jest nadmiar estrogenów Dlatego Korzystanie z anty-estrogenów jest bardzo ważne .

Gdy Twoje ciało wysyła LH (hormon leutinizing), Sygnalizuje swoje jądra do rozpoczęcia produkcji testosteronu ponownie. Podczas cyklu sterydowego komunikacja LH zostaje wyłączona i pozostanie tłumiona przez kilka tygodni jeszcze po cyklu. HCG imituje LH i pomaga jądru rozpocząć produkcję testosteronu. Dla naszych celów należy zapodać HCG jako "pomost" pomiędzy cyklem i czasem potrzebnym do zwrotu LH do normalnego funkcjonowania.Zanim rozpoczniesz PCT musisz ustalić kiedy kończysz cykl
Jeśli używasz estrów długo działających cyklu .To z PCT z clomiduem bądz nolvą wchodzisz 2-3 tygodnie po zrobieniu ostatniego strzału z długiego estru .Jeśli używasz krótko działających estrów to jest to kilka dni. Oczywiście hcg idzie wczesniejZałączone pliki Miniatury
   
Wydrukuj tę wiadomość Wyślij tę wiadomość znajomemuCopyright © Ciemnastronamocy.pl 2018 Community Software by MyBB.